Kedves Vásárló!

 

Kérjük, hogy a regisztráció és a megrendelés előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételek-et és a szolgáltatásokat
kizárólag akkor vegye igénybe, ha azokkal maradéktalanul egyetért!


1. Szerződő felek

1.1. Szolgáltató

A www.szabokeramia.hu webáruház üzemeltetője és így az Önnel szerződő fél:

Név: Szabó Zoltánné – Egyéni Vállalkozó
Székhely: 9954 Rönök, Temető út 1.
Adószám: 68121783-1-38
NAIH-szám: NAIH-130281/2017
Elérhetőség: info@szabokeramia.hu
Telefon: 06 30 921 50 91

1.2. Vásárló

Aki a Szolgáltató hivatalos honlapjain (www.szabokeramia.hu) keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el. A Vásárló szavatolja, hogy a megadott adatai valódi adatok. A hamis adatszolgáltatásból eredő valamennyi kockázatot a Vásárló viseli (pl. nem valódi címre történő postázás költsége stb.).

1.3. Szerződő Felek

A megrendeléssel Szabó Zoltánné egyéni vállalkozó – továbbiakban Szolgáltató – és a megrendelő – továbbiakban Vásárló –  között köttetik a szerződés. A megrendelés interneten (azaz távollévők között) megkötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek jogi hátterét “A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II. 5.) Korm. Rendelet” szabályozza.

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

2. Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.1. Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

2.2. Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2017. március 1. napjától határozatlan ideig hatályos.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4. A webáruház használata

A webáruház szolgáltatásait a Vásárló regisztráció nélkül is igénybe veheti. Regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Vásárlónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím.

4.1. Regisztráció

A regisztráció egy, a visszatérő vásárlóknak nyújtott kényelmi funkció. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Vásárló e-mailben, és a honlapon tájékozódhat.

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Vásárló felelős, továbbá a Vásárló felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.

4.2.Személyes adatok és jelszó módosítása

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint jelszavát is megváltoztathatja.

4.3. Elfelejtett jelszó

Elfelejtett jelszó esetén, a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre.

4.4. A regisztráció megszüntetése

A Vásárló a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.

5. A vásárlás menete

5.1. A termék kiválasztása és kosárba helyezése

Az elérhető termékek a fejléc „Termékeink” menüpontja alatt találhatóak kategóriákba rendezve. A megvásárolni kívánt termékhez navigálva kiválaszthatóvá válik a termék mérete és a rendelési mennyiség. A termékek méretvariációi közül, a leírásban megjelenített listából lehet választani. A megrendelni kívánt mennyiség szintén itt, a fel-le nyilakkal, vagy a darabszám, számjeggyel történő beírásával módosítható.  A beállítások elvégzése után a termék a „Kosárba rakom” gomb megnyomásával helyezhető a kosárba.

További termékek helyezhetőek a kosárba, melynek tartalmát a rendszer folyamatosan rögzíti. A bevásárlókosár tartalmát a Vásárló a „Kosár megtekintése” gombra kattintva bármikor megtekintheti, a termékek mennyiségét tetszőlegesen változtathatja a megrendelés elküldése előtt, illetve ki is vehet a kosárból terméket egyszerűen az “x” gombra kattintva az adott termék sorában.

A termékek kosárba pakolása még nem eredményez sem megrendelést, sem vásárlást. Fizetési kötelezettséget sem keletkeztet.

Amennyiben összeállításra került a kosár tartalma és a Vásárló szeretné megvásárolni azt, akkor a “Tovább a pénztárhoz” gombra való kattintással haladhat tovább a megrendelés folyamatában.

5.2. A rendelés véglegesítése

A kosár tartalmának áttekintő oldaláról a “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva, a számlázási adatok megadásához érkezik. Ha még nem regisztrált a Vásárló, akkor az adatlapot hiánytalanul ki kell töltenie. Az adatok megadása során a „fiók létrehozása” négyzetet bepipálva, praktikusan a regisztrációt is elvégezheti, így a rendszer a következő rendeléskor már automatikusan ki fogja tudni tölteni az adatokat. Természetesen a regisztráció nem feltétele a vásárlásnak. A Megjegyzés rovat kitöltésével szöveges üzenet is küldhető a rendeléshez.

Az eltárolt adatokat a Szolgáltató rendszere megőrzi mindaddig, amíg a Vásárló nem kéri a jelen ÁSZF szerint adatainak törlését, valamint a Vásárló a vásárlással és/vagy a regisztrációval önkéntesen hozzájárul az adatkezeléshez.

Az űrlap kitöltése vagy sikeres regisztráció után a Vásárló a „Fizetési módok” kiválasztásának lépéséhez jut. Kiválasztva a kívánt fizetési módot a “Megrendelés elküldése” gombra kattintva a rendelés elküldésre került a Szolgáltatónak. Ekkor a rendszer kiírja, ha a rendelés sikeres.

5.3. A rendelés módosítása

A megrendelés egyedi elbírálás alapján, telefonos egyeztetéssel esetlegesen módosítható, amennyiben még nem került szállításra a termék. A megrendelés módosítását Vásárló ügyfélszolgálatunknál kezdeményezheti.

6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A webáruházban leadott rendelést követően a Vásárló egy automatikus visszaigazoló üzenetet kap. Ez a visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Vásárló rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

7. A szerződés létrejötte

A visszaigazolást követően a rendelés feldolgozásáról és Szolgáltató általi elfogadásáról a Vásárló egy újabb elfogadó e-mailt kap, mely minden megadott adatot és megrendelt terméket tartalmaz. Ez az e-mail hozza létre a távollévők között a szerződést, amely alapvető feltételeinek (termékek és árak) módosítása utólag már nem lehetséges.

A Szolgáltató a Vásárlót 10 munkanapon belül tájékoztatja a rendelés elfogadásáról. Ha a Vásárló nem kapja meg 10 munkanapon belül ezt az elfogadó üzenetet, úgy a Vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A szerződés megkötésével összefüggésben a Vásárló kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.

A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

8. Vételár és fizetési módok

8.1. ÁFA

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára. A termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, de az oldalon lévő esetleges hibákért Szolgáltató felelősséget nem vállal, valamint az árváltozás jogát fenntartja. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.

A Szolgáltató a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vásárló által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

8.2. A vételár elemei

Az árucikkek mellett feltüntetett ár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos kiszállítási díjakat a honlapon közzétett, a Szállítás és Fizetés menü alatt megtalálható tájékoztató tartalmazza.

8.3. Fizetési módok és feltételek

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vásárló a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

8.3.1. Az előreutalásos fizetés

Előreutalásos vásárlás esetén a Vásárló a vételárat előre átutalja a Szolgáltató Nyugat Takarék Szövetkezetnél vezetett 72100488-11121347 számú pénzintézeti számlájára. Az átutalás megjegyzés rovatában Vásárló köteles feltüntetni a megrendelés azonosítószámát!

A Szolgáltató kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vásárló részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 14:00 órával bezárólag a Szolgáltató 8.3.1. pontban megjelölt bankszámláján jóváírásra került.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát a Szolgáltatónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva a Vásárlót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.

8.3.2. Barion rendszerben történő fizetés

A Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I- 1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192), pénzforgalmi szolgáltató (a továbbiakban: Barion) elektronikus rendszerén keresztül történő fizetés

A Vásárló fizetést a Barion biztonságos rendszerén keresztül, további díj nélkül kezdeményezhet. Így a Vásárló a felhasználói felületen található ‘Pénztárból’ történő átirányítását követően, a korábban regisztrált Barion tárcájával, vagy – a ’Pay with Debit or Credit Card’ opció választása esetén – a bankkártyájával tehet eleget a vételár fizetési kötelezettségének. A Vásárló bankkártyájának adatait Szolgáltató semmilyen módon nem rögzíti, azok nem is jutnak Szolgáltató tudomására.

A Barion rendszere a bankkártyával történő fizetés esetén valamennyi ismertebb kártyatípust elfogadja, ilyenek többek között:

• MasterCard vagy Maestro
• Visa vagy Electron 
• Amex

8.3.3. Utánvétes fizetés

Utánvétes vásárlás esetén a Vásárló arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben. Utánvétes vásárlás esetén a posta által megállapított 290 Ft készpénzkezelési költség a vásárlót terheli, melyet rendszerünk automatikusan a vételárhoz kalkulál.

9. Házhozszállítás és termék átvétele

9.1. Házhozszállítás

A házhozszállítás díja 0-15 kg között  1490 Ft, melyet a rendszer automatikusan hozzáad a rendeléshez, ez a megrendelést összesítő oldalon, a rendelés véglegesítése előtt ellenőrizhető.

15-40 kg közötti rendelés esetén a szállítási költség 2490 Ft, a rendszer a fentiekhez hasonlóan jár el.

A házhoz szállítás díját 15.000 Ft (bruttó kiskereskedelmi ár) feletti rendelés és 40 kg feletti rendelési súly esetén a Szolgáltató vállalja magára, a Vásárló számára a házhozszállítás díjmentes.

A díjmentesség felső korlátja 100 000 Ft, ezt meghaladó rendelés esetén Szolgáltatónak jogában áll egyedi ajánlatot készíteni a Vásárló számára.

A szállítási és fizetési módozatokhoz megállapított díjak összege adja a szállítással kapcsolatos összköltséget, mely már a csomagolás díját is magában foglalja.

A futár a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj. A Vásárlónak természetesen lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal egyeztessen a garantált szűkített időszaki (például délelőtti) kézbesítés feltételeiről, azonban a fuvarozó e szolgáltatásáért a díjszabásának megfelelő felárat számíthat fel, amelyet a Vásárlónak a termék átvételekor, a futárnál kell rendeznie. A futárszolgálat hibájából eredő esetleges késedelmes szállításért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

9.2. A szállítástól való elállás

Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. A Vásárló a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

9.3. A termék átvétele

A Vásárló a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

9.4. Hibás teljesítés

A Vásárló az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) a Szolgáltatóval írásban a www.kicsikert.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségen keresztül közölni. Szolgáltatói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vásárló részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vásárló köteles.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni, a késedelmes jegyzőkönyvezésből eredő kockázatot a késedelmes fél viseli!

10. Panaszkezelés és elállási jog

10.1. Panaszkezelés

Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vásárlónak panasza merül fel, úgy azt a www.kicsikert.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg a Szolgáltató székhelyére is megküldheti. A Szolgáltató a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vásárlót a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vásárló a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat.

10.2. A Vásárló elállási joga

A távollévők közötti kereskedésre vonatkozó  17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a Vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, a megrendelt termék kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Vásárló felhasználhatja a következő linken keresztül elérhető sablont is.

Szolgáltató vállalja a visszaküldött termék (termékek) vételárának 30 napon belüli visszatérítését, ha Vásárló azt (azokat) sértetlenül és hibátlanul a vásárlást igazoló számlával, vagy annak másolatával visszaküldi Szolgáltatónak a jelen ÁSZF-ben meghatározott címre. A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

Nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

11. Kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás

11.1. Kellékszavatosság

Vásárló hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Vásárló választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is, áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl Vásárló a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Vásárló a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Vásárló nem érvényesíthet, egyébként viszont Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

12. Szerzői jogok

Miután a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a kicsikert.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a kicsikert.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

A Kicsikert.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az

13. Záró rendelkezések

13.1. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testületek illetékességi területe a megyei kereskedelmi és iparkamarák illetékességi területéhez igazodik (2008. évi XLII. törvény 20.§ (5) bekezdés).

A Pest Megyei Békéltető Testület címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Telefonszáma: +36-1-269-0703. Levelezési címe: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81. Weboldala a panaszrendezes.hu internetes címen érhető el.

13.2. A  www.szabokeramia.hu webáruház használata különleges hardver meglétéhez nem kötött, hozzáférhető az alábbi operációs rendszereken és szoftvereken keresztül: Windows XP vagy újabb, Linux, OS X, iOS, Android vagy Windows Phone operációs rendszer, illetve Internet Explorer (9 vagy újabb), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera vagy Safari böngésző.

13.3. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

13.4. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

13.5. A jelen honlapon történt vásárlásokkal kapcsolatos jogvitákra – amennyiben a békéltető testület előtti eljárás nem vezetne eredményre – értékhatártól függően a magyar bíróságok a polgári perrendtartásról szóló jogszabály hatásköri és illetékességi szabályai alapján rendelkeznek illetékességgel és hatáskörrel.

13.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).


14. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://szabokeramia.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/