Kedves Vásárló!

.
Tudjuk, hogy a vásárlóinkról tárolt személyes információk felhasználásának módja kritikus az Ön számára, ezért először is szeretnénk megköszönni a bizalmát.
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a Szolgáltató (Szabó Zoltánné – EV.) www.szabokeramia.hu weboldalának ( továbbiakban „Weboldal”) használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza.
Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat 2017. március 1. napján lépett hatályba.

1. Adatvédelmi Irányelv

Szolgáltató igyekszik a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban – a hatályos törvényeknek megfelelően – védeni a Felhasználók személyes adatait. Ennek megfelelően biztosítja látogatóit arról, hogy a vásárláshoz vagy regisztráláshoz szükséges adatokat harmadik fél számára nem adja ki, kivéve, ha erről az illetékes hatóságok másképp nem rendelkeznek. Továbbá kivételt képeznek ez alól Szolgáltató szállításért és fizetésért felelős partnerei, melyek esetében adatközlés nélkül nem tud megvalósulni a vásárlási folyamat.
A Szolgáltató kéri, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

 

2. A Szolgáltató, mint adatkezelő

Név: Szabó Zoltánné – Egyéni Vállalkozó
Székhely és levelezési cím: 9954 Rönök,Temető út 1.
Telefonszám: 06 30 921 50 91
Email cím: info@szabokeramia.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-130281/2017.
NAIH-130281/2017 (hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. Tájékoztatás a webáruházzal, termékekkel kapcsolatos információkról, aktuális akciókról)


3. Kezelt adatok köre

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.
A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet a Szolgáltatónak szüksége:

• név és elérhetőség, beleértve az e-mail címet, lakcímet valamint a vállalatra vonatkozó adatokat;
• személyes és szakmai érdeklődésre vonatkozó információk;
• demográfiai adatok;
• termékekkel kapcsolatos tapasztalat és az elérhetőségekre vonatkozó preferenciák,

4. Technikai adatok

A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat (session ID) a rendszer a Fogyasztó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

5. Sütik

Az úgynevezett sütik (angolul ‘cookies’) kisméretű fájlok, amelyek a célból mentődnek a Felhasználó komputerén, hogy a látogatás során a Felhasználót azonosítani lehessen. A fentieken kívül Szolgáltató általános információt is gyűjt a látogatásokról. Statisztikát készít például a napi látogatók számáról, a leggyakrabban látogatott oldalakról, és az azokon eltöltött időről. Ezen adatok alapján lehetővé válik, hogy Szolgáltató jobban megismerhesse a Felhasználók igényeit, s így az igényeknek megfelelő termékekkel és szolgáltatásokkal álljon rendelkezésre. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.
Az ún. munkamenet-sütik (vagy „session cookie”-k) a bennük beállított határidő végével automatikusan törlődnek. A felhasználóknak különböző lehetőségei vannak a sütik kezelésének vonatkozásában a böngészőjüktől függően.
Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics
Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
5.1.Harmadik személyek által telepített cookie -k
A Szolgáltató által elhelyezett cookie-kon túl, a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen harmadik személy lehet a Google Inc. mely ún. DART cookie-t telepíthet a Felhasználó számítógépére a Google AdSense reklámmegjelenítő hálózat keretében történő reklámmegjelenítés céljából. Ez lehetővé teszi, hogy a Google Inc. a hirdetéseket a Szolgáltató webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg a Felhasználók számára

6. Hírlevéllel, személyre szabott hírlevéllel, kosárelhagyó levéllel kapcsolatos adatkezelés

A www.szabokeramia.hu oldalon személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra is van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó Felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a Szolgáltató részére. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az alábbi adatokat kezeli:
• Név
• Email cím
• Telefonszám
• Cím
• Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások
• Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások
• Vásárlási szokások
Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A regisztrált Felhasználók a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.

6.1. Személyre szabott hírlevél, kosárelhagyó levél
A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait, arra is felhasználhatja, hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában. A személyre szabott hírlevél keretében Szolgáltató a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott Felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a Felhasználó számára, beleértve a kosár elhagyására irányuló értesítéseket is.

7. Az adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelésre a Weboldalon a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha a Felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében használja.
Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Fogyasztót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

8. Adattovábbítás és az adatkezelés időtartama

Szolgáltató nem ad el, és nem ad bérbe szerverén tárolt napló file-okat, ügyféladatokat, vagy személyes információt senkinek, beleértve azokat a harmadik személyeket, akik Szolgáltató oldalához hivatkozásokkal kapcsolódnak vagy oldalán hirdetnek.
Az adatkezelés az utolsó belépéstől számított 1 évig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart. A vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat Szolgáltató a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

9. Tájékoztatás kérése és adattörlés kérelmezése

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A Szolgáltató kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a Szolgáltató nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a Szolgáltató postai címén (2234 Maglód, Ady Endre utca 72.) illetve az info@kicsikert.hu e-mail címen kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.
A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

10. Adatbiztonság

Felhasználók személyes adatainak biztonságára a Szolgáltató nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmaz az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.
Bár a Szolgáltató az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a Felhasználók a szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre.
A Szolgáltató a személyes adatokat a Webonic Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Budai út 14. – support@webonic.hu) szervererein tárolja.


11. Felelősség

A Szolgáltató a Felhasználók által a szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait, vagy a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes, vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait, vagy jogszabályt sértő módon használja, vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a szolgáltatás használata során kárt okozott, a Szolgáltató megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

12. Jogorvoslat

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Szolgáltató megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint a Szolgáltató kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú – személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

13. Záró rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (INFOtv.);
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

A dokumentum pdf formátumban az alábbi gombra kattintva érhető el:

Adatvédelmi Nyilatkozat